Xem chi tiết bài viết - Xã Kim Thạch - Vĩnh Linh

Mô hình hay, cách làm tốt

Vĩnh Kim: Giá trị sản xuất nông nghiệp đạt trên 100 triệu đồng/ha/năm


Ngày cập nhật: Ngày cập nhật:  22:9, Thứ Tư, 27-4-2022

(QT) - Tận dụng tiềm năng về thổ nhưỡng, khí hậu thuận lợi, những năm qua, xã Vĩnh Kim, huyện Vĩnh Linh đã chú trọng phát triển nông nghiệp theo hướng thâm canh để nâng cao giá trị trên cùng đơn vị diện tích.

 

Cây khoai môn tại xã Vĩnh Kim.

Địa phương cũng đã xác định được những loại cây trồng chủ lực như: Hồ tiêu, cao su và các loại cây hoa màu như ném, khoai môn, lạc… Đến nay địa phương đã phát triển được: 150 ha hồ tiêu, 70 ha ném, khoai môn 90 ha, 150 ha lạc…

Canh tác thâm canh, theo hướng nông sản sạch để tăng năng suất, giá trị nên người dân chú trọng trồng xen các loại cây trồng như: ném xen ngô, khoai môn xen sắn, lạc xen cao su, lạc xen ném đồng thời tăng cường áp dụng khoa học kỹ thuật, bón phân hữu cơ.

Đến nay, giá trị sản xuất nông nghiệp trên cùng đơn vị diện tích của xã Vĩnh Kim đạt trên 100 triệu đồng/ha/năm. Thu nhập ổn định từ canh tác nông nghiệp đã góp phần nâng cao đời sống người dân, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội địa phương.

CÁC TIN KHÁC

 
THỦ TỤC HÀNH CHÍNH