Xem chi tiết giới thiệu - Xã Kim Thạch - Vĩnh Linh

Giới thiệu về xã Kim Thạch

Giới thiệu về xã Kim Thạch

 

Kim Thạch là một xã thuộc huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị, Việt Nam.
Tên của xã được ghép từ tên của hai xã cũ là Vĩnh Kim và Vĩnh Thạch.

 
THỦ TỤC HÀNH CHÍNH