Xem chi tiết bài viết - Xã Kim Thạch - Vĩnh Linh

Văn bản chỉ đạo điều hành

V/v đăng ký thực hiện XD thành công NTM kiểu mẫu năm 2019


Ngày cập nhật: Ngày cập nhật:  10:14, Thứ Bảy, 10-9-2022

 

Tải file tại đây

CÁC TIN KHÁC

 
THỦ TỤC HÀNH CHÍNH