Xem chi tiết bài viết - Xã Kim Thạch - Vĩnh Linh

Văn bản chỉ đạo điều hành

Công bố công khai quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Trung tâm hành chính và Trạm y tế xã Kim Thạch, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị.


Ngày cập nhật: Ngày cập nhật:  20:28, Thứ Năm, 6-4-2023

Thực hiện quyết định số 399/QĐ-UBND ngày 14/3/2022 của UBND huyện Vĩnh Linh về phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500  Trung tâm hành chính và Trạm y tế xã Kim Thạch, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị.UBND xã Kim Thạch công bố công khai Quyết định và bản vẽ chi tiết của công trình .

Bản vẽ chi tiết được công khai tại phòng làm việc của công chức Địa chính - xây dựng. 

 

XEM NỘI DUNG CHI TIẾT TẠI ĐÂY!

/documents/39955/0/xu%C3%A2n+1.pdf/4d19d6f0-2754-1577-a12b-e19ff6144737?t=1680751636229

 

Bản đồ quy hoạch san nền

/documents/39955/0/xu%C3%A2n+2+%282%29.jpg/f70fceaf-08c9-cc24-11ab-7d2e073c8522?t=1680752448897

 

Bản đồ quy hoạch hệ thống hạ tâng kỷ thuật

/documents/39955/0/xu%C3%A2n+3+%281%29.jpg/4d3f3b1a-59cc-92ca-70dd-1c4b93a51a3c?t=1680752555632

 

 Bản đồ quy hoạch kiến trúc cảnh quan giao thông

/documents/39955/0/xu%C3%A2n+4+%281%29.jpg/5d5e2aa0-db8a-d281-8fb3-35ed79b6c778?t=1680752626971

 

Bản đồ hiện trạng sử dụng đất

/documents/39955/0/xu%C3%A2n+6+%281%29.jpg/1ee6bfec-5b32-79d0-3d4d-8fb01c6a1540?t=1680752702444

 

Bản đồ quy hoạch tổng mặt bằng

/documents/39955/0/xu%C3%A2n+7+%281%29.jpg/76638934-ac27-f58e-64c2-8cdd4b9c9717?t=1680752782199

 

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất

/documents/39955/0/xu%C3%A2n+5.jpg/cf567526-cf59-3a14-cdc3-1cb305146559?t=1680754377493

 

Bản đồ công khai hiện trạng sử dụng đất

/documents/39955/0/xun+9+%281%29.jpg/ec50641f-600f-ff6a-54d3-39acea0c287d?t=1680787667597

 

 

 

 

CÁC TIN KHÁC

 
THỦ TỤC HÀNH CHÍNH