Xem chi tiết bài viết - Xã Kim Thạch - Vĩnh Linh

Cải cách hành chính

Tăng cường CCHC hướng đến sự hài lòng của người dân


Ngày cập nhật: Ngày cập nhật:  13:29, Thứ Ba, 26-12-2023

 

Thực hiện kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2023, thời gian qua, huyện Vĩnh Linh đã thành lập các đoàn tiến hành công tác kiểm tra tại 2 đơn vị Phòng KTHT, thanh tra huyện và 8 xã, thị trấn gồm: Cửa Tùng, Vĩnh Tú, Vĩnh Long, Vĩnh Hà, Vĩnh Lâm, Vĩnh Giang, Kim Thạch, Hiền Thành. Qua kiểm tra cho thấy các đơn vị, địa phương đã tập trung thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp về nâng cao chất lượng quản lý, điều hành công việc, phục vụ Nhân dân của cơ quan hành chính nhà nước.

Đoàn kiểm tra làm việc tại xã Vĩnh Lâm.

Các cơ quan, đơn vị đều xây dựng và ban hành kế hoạch kiểm soát TTHC đúng thời hạn, đầy đủ nội dung; thực hiện chế độ báo cáo đúng quy định. Việc công bố, đơn giản hóa thủ tục hành chính, niêm yết công khai, xử lý phản ánh, kiến nghị của người dân và tổ chức trên địa bàn được quan tâm thực hiện thường xuyên góp phần nâng cao chất lượng phục vụ cho người dân và doanh nghiệp Bộ phận Một cửa các xã, thị trấn đã tiếp nhận và trả kết quả các thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông và một cửa điện tử được 4  đẩy mạnh và thực hiện có hiệu quả.

Qua kiểm tra thực tế và theo dõi trên phần mềm, kết quả giải quyết TTHC đúng hạn và trước hạn của các đơn vị được kiểm tra đạt tỉ lệ cao, cụ thể: UBND thị trấn Cửa Tùng, UBND xã Hiền Thành, UBND xã Kim Thạch, UBND xã Vĩnh Tú, UBND xã Vĩnh Long, UBND xã Vĩnh Hà đều đạt 100%; UBND xã Vĩnh Lâm đạt 99,9%; UBND xã Vĩnh Giang 99,4%. Đối với các đơn vị có hồ sơ trễ hạn đã có văn bản xin lỗi người dân, nêu rõ lý do trễ hẹn và hẹn lại thời gian trả kết quả.

Công tác số hóa thành phần hồ sơ thủ tục hành chính đã được các đơn vị quan tâm triển khai thực hiện. Một số đơn vị làm tốt, đạt tỷ lệ cao như UBND xã Kim Thạch 85,03%; UBND xã Vĩnh Tú 89,12%; UBND xã Vĩnh Lâm 84,6%, UBND xã Vĩnh Giang 72,39%. Đẩy mạnh tiếp nhận hồ sơ trực tuyến một phần, toàn trình. Các đơn vị có tỷ lệ hồ sơ trực tuyến cao như UBND xã Kim Thạch 80,3%; UBND xã Vĩnh Tú 77,6%, UBND xã Vĩnh Lâm 76,4%; UBND thị trấn Cửa Tùng 71,4%.

Đoàn kiểm tra làm việc tại xã Vĩnh Tú.

Ngoài ra, việc thực hiện khảo sát sự hài lòng của người dân theo Quyết định số 1089/QĐ-UBND ngày 28/4/2020 của UBND tỉnh đã được các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện. Một số đơn vị có tỷ lệ đánh giá cao như UBND xã Vĩnh Lâm 98,8%, UBND xã Kim Thạch 96,38%, UBND xã Vĩnh Tú 95,7%, UBND xã Hiền Thành 86,44%.

Kết quả này đã góp phần xây dựng nền hành chính dân chủ, trong sạch, chuyên nghiệp và hướng đến sự hài lòng của người dân. 

Nguồn Cổng thông tin điện tử huyện Vĩnh Linh.

CÁC TIN KHÁC

 
THỦ TỤC HÀNH CHÍNH