Xem chi tiết bài viết - Xã Kim Thạch - Vĩnh Linh

Mô hình hay, cách làm tốt

Vĩnh Kim tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 93,5%


Ngày cập nhật: Ngày cập nhật:  21:31, Thứ Sáu, 15-7-2022

ác định thực hiện bảo hiểm y tế toàn dân là một chủ trương chính sách thiết thực để bảo đảm an sinh xã hội. Thời gian qua, xã Vĩnh Kim đã xây dựng và triển khai nhiều giải pháp để nâng cao tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế (BHYT) toàn dân, hướng tới mục tiêu đạt tỉ lệ bao phủ trên 95% dân số vào năm 2020.

 

Để thực hiện có hiệu quả mục tiêu này, xã đã tăng cường công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức cho người dân về quyền lợi của BHYT. Nội dung tuyên truyền tập trung vào việc khẳng định vai trò, ý nghĩa của BHXH, BHYT, nhất là BHYT trong công tác an sinh xã hội. Qua đó, giúp người dân hiểu sâu hơn về chế độ, chính sách BHYT, BHXH. Trong 9 tháng đầu năm, toàn xã có 420 người tham gia BHYT tự nguyện cùng với việc thực hiện các loại hình BHYT khác nâng tỷ lệ người dân tham gia BHYT lên 93,5%.

Trong thời gian tới, xã sẽ tiếp tục tiến hành rà soát các đối tượng hội viên chưa tham gia BHYT để tập trung tuyên truyền, vận động. Phát huy tối đa vai trò, vị trí của đại lý thu bảo hiểm tại xã. Đồng thời tuyên truyền về chính sách hỗ trợ của Nhà nước đối với người tham gia các loại hình BH thuộc các đối tượng hộ nghèo, cận nghèo và học sinh. Triển khai nhiều hoạt động nhằm phổ biến sâu rộng các nội dung của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật BHYT, thành lập tổ thường trực nhằm giải quyết các vấn đề vướng mắc trong việc triển khai thực hiện Luật BHYT trên địa bàn.

CÁC TIN KHÁC

 
THỦ TỤC HÀNH CHÍNH