Xem chi tiết bài viết - Xã Kim Thạch - Vĩnh Linh

Cải cách hành chính

Vĩnh Linh cơ bản hoàn thành nhiệm vụ CCHC năm 2023


Ngày cập nhật: Ngày cập nhật:  13:39, Thứ Ba, 26-12-2023

 

 

Theo báo cáo từ UBND huyện Vĩnh Linh, tính đến tháng 11/2023, huyện Vĩnh Linh đã hoàn thành 39/42 nhiệm vụ về công tác cải cách hành chính (CCHC) năm 2023.

Còn 3 nhiệm vụ gồm: Đánh giá, chấm điểm chỉ số CCHC, mức độ hoàn thành nhiệm vụ; Đánh giá cán bộ, công chức; Đảm bảo công tác giải ngân đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước hàng năm. Hiện huyện đang tập trung triển khai nhiều giải pháp nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện, phấn đấu hoàn thành trong tháng 12/2023, qua đó góp phần nâng cao Chỉ số CCHC của địa phương.

Trong đó, đối với nhiệm vụ đánh giá, chấm điểm chỉ số CCHC, mức độ hoàn thành nhiệm vụ và nhiệm vụ đánh giá cán bộ, công chức theo quy định đang triển khai thực hiện tại một số cơ quan, đơn vị, địa phương.

Riêng đối với nhiệm vụ giải ngân đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước hàng năm, đến nay, nguồn vốn ngân sách trung ương giải ngân 7,6 tỷ đồng/KH 7,8 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 97,5%. Nguồn vốn ngân sách tỉnh giải ngân 26,3 tỷ đồng/31,6 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 83,3%. Huyện cam kết thực hiện giải ngân đạt trên 95% kế hoạch vốn được phân bổ.

 Nguồn Cổng thông tin điện tử huyện Vĩnh Linh

CÁC TIN KHÁC

 
THỦ TỤC HÀNH CHÍNH