Xem chi tiết bài viết - Xã Kim Thạch - Vĩnh Linh

Cải cách hành chính

QUYẾT ĐỊNH: Công bố danh mục dịch vụ công trực tuyến toàn trình và dịch vụ công trực tuyến một phần thực hiện tại UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Quảng Trị năm 2023


Ngày cập nhật: Ngày cập nhật:  10:54, Thứ Hai, 6-11-2023

QUYẾT ĐỊNH: Công bố danh mục dịch vụ công trực tuyến toàn trình và dịch vụ công trực tuyến một phần thực hiện tại UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Quảng Trị năm 2023

 

 

 

XEM TẠI ĐÂY!

/documents/39955/0/185+Q%C4%90+c%C3%B4ng+khai+DM+TTHC.pdf/72c0d22f-23b0-0fc4-08e3-05496d85632f?t=1699242592770

CÁC TIN KHÁC

 
THỦ TỤC HÀNH CHÍNH