Xem chi tiết bài viết - Xã Kim Thạch - Vĩnh Linh

Cải cách hành chính

BÁO CÁO Kết quả Hội nghị đối thoại của Chủ tịch UBND xã với Nhân dân trên địa bàn năm 2023


Ngày cập nhật: Ngày cập nhật:  13:41, Thứ Ba, 26-12-2023

 

Thực hiện Kế hoạch số 40/KH-UBND ngày 14/8/2023 của UBND xã Kim Thạch về tổ chức đối thoại giữa lãnh đạo xã với nhân dân trên địa bàn xã năm 2023. UBND xã Kim Thạch báo cáo kết quả đối thoại như sau:

Công tác tổ chức:

1.1. Chủ đề đối thoại: “Triển khai thực hiện các thủ tục hành chính trên môi trường mạng

1.2. Nội dung đối thoại:

- Triển khai nội dung Quyết định số 1927/QĐ-UBND ngày 28/8/2023, UBND tỉnh Quảng Trị về Quyết định ban hành Danh mục dịch vụ công trực tuyến triển khai thí điểm việc tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả thủ tục hành chính hoàn toàn trên môi trường mạng của tỉnh Quảng Trị. Thời gian thí điểm từ ngày 01/9/2023 đến hết ngày 31/12/2023.

- Nêu tầm quan trọng của việc triển khai thí điểm, tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả thủ tục hành chính hoàn toàn trên môi trường mạng góp phần hiện đại hoá và đơn giản hoá TTHC thúc đẩy quá trình chuyển đổi số của tỉnh, xây dựng chính quyền số và xã hội số ngày càng toàn diện.

- Hướng dẫn người dân đăng ký và nộp hồ sơ trực tuyến.

1.3. Hình thức đối thoại: Đối thoại trực tiếp. 

1.4. Thời gian đối thoại: 01 buổi (Bắt đầu lúc 13giờ 30 phút, ngày 02/11/2023; kết thúc vào lúc 17 giờ cùng ngày). 

1.5. Thành phần tham gia:

Ở xã:

- Chủ trì: Chủ tịch UBND xã Kim Thạch.

- Thường vụ Đảng ủy, thường trực HĐND, UBND, UBMT TQVN xã;

- Trưởng các đoàn thể và cán bộ công chức cơ quan;

Ở Thôn:

- Bí thư chi bộ, trưởng thôn, trưởng ban CT Mặt trận thôn;

- Nhân dân 22 thôn.

2. Kết quả đối thoại.

- Với tinh thần đối thoại trực tiếp, thẳng thắn, trao đổi trực tiếp các nội dung theo chủ đề. Chủ tịch UBND đã trao đổi những ưu điểm của thực hiện TTHC qua môi trường mạng. Qua đó, khuyến khích người dân thực hiện các TTHC trên môi trường mạng tạo tiền đề để tạo lập hồ sơ, lưu trữ điện tử.

- Bên cạnh đó, nêu ra được nhược điểm cần khắc phục trong qua trình thực hiện TTHC qua môi trường mạng như: Sim chưa đồng bộ CMND qua CCCD, sim không chính chủ, chưa cài áp ngân hàng để chuyển khoản và thực hiện thanh toán trực tuyến,…

- Tiếp thu và giải trình, trao đổi các ý kiến của nhân dân liên quan đến TTHC qua cổng Dịch vụ công. Chủ tịch UBND xã và các công chức liên quan đã trả lời đầy đủ các câu hỏi. Nhân dân trong buổi đối thoại đã nhất trí cao và không có ý kiến thêm.

- Người dân được phát tờ rơi tuyên truyền DVCTT (sáng kiến CCHC của UBND xã Trung Nam được huyện lựa chọn nhân rộng trên địa bàn huyện) và Tài liệu hướng dẫn thanh toán phí, lệ phí trực tuyến trong giải quyết thủ tục hành chính qua cổng DVC quốc gia (Của Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh cấp).

CÁC TIN KHÁC

 
THỦ TỤC HÀNH CHÍNH