Xem chi tiết bài viết - Xã Kim Thạch - Vĩnh Linh

Cải cách hành chính

Tuyên truyền nội dung kết quả tọa đàm 30.10.2023


Ngày cập nhật: Ngày cập nhật:  22:12, Thứ Tư, 1-11-2023

Thực hiện kế hoạch số 47/KH-UBND ngày 16/10/2023 của UBND xã Kim Thạch về tổ chức toạ đàm công tác Cải cách hành chính. Ngày 30.10.2023, UBND xã Kim Thạch đã tổ chức hội nghị toạ đàm về công tác CCHC 10 tháng đầu năm 2023. Đồng chí Nguyễn Như Thanh - chủ trì hội nghị thông qua nội dung buổi toạ đàm như sau:  

 

 

 

 

+ Đánh giá tình hình công tác Cải cách hành chính 10 tháng đầu năm.

 - Nêu những mặt đạt được, những hạn chế thiếu sót sau kiểm tra công tác CCHC của Đoàn kiểm tra CCHC huyện Vĩnh Linh ngày 21/9/2023.

- Tình hình áp dụng các sáng kiến CCHC được huyện lựa chọn

- Tình hình thực hiện nhiệm vụ huyện giao của các công chức.

+ Đề xuất các giải pháp cải thiện, khắc phục hạn chế, thiếu sót trong thực hiện công tác CCHC nhằm cải thiện chỉ số CCHC 3 tháng cuối năm 2023 và những năm tiếp theo.

Hội nghị diễn ra với sự tham gia đầy đủ các cán bộ, công chức UBND xã và sự nhất trí cao các nội dung đưa ra tại hội nghị.

Chủ tịch hội nghị kết luận như sau:

- Tiếp tục đẩy mạnh DVCTT và thanh toán trực tuyến.

- Tiếp tục bổ sung, hoàn thành các nhiệm vụ CCHC đề ra theo kế hoạch.

- Đẩy mạnh tuyên truyền công tác CCHC bằng nhiều hình thức.

- Giao công chức Văn phòng tham mưu thông báo hướng dẫn người dân thực hiện các thủ tục hành chính tại bộ phận một cửa.

BBT

CÁC TIN KHÁC

 
THỦ TỤC HÀNH CHÍNH