Cải cách hành chính - Xã Kim Thạch - Vĩnh Linh

Cải cách hành chính
V/v triển khai Kế hoạch CCHC của huyện và ban hành kế hoạch CCHC năm 2024 tại cơ quan, đơn vị

V/v triển khai Kế hoạch CCHC của huyện và ban hành kế hoạch CCHC năm 2024 tại cơ quan, đơn vị

CÔNG KHAI CÁC ĐƯỜNG DẪN ĐỂ NGƯỜI DÂN TIỆN TRA CỨU CÁC DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN

CÔNG KHAI CÁC ĐƯỜNG DẪN ĐỂ NGƯỜI DÂN TIỆN TRA CỨU CÁC DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN

Thực hiện Kế hoạch số 17/KH-MTTQ-BTT ngày 15/01/2023 của Ban thường trực UBMTTQVN xã về Giám sát và phản biện xã hội của Ủy ban Mặt trận TQVN xã Kim Thạch...

Thực hiện Kế hoạch số 17/KH-MTTQ-BTT ngày 15/01/2023 của Ban thường trực UBMTTQVN xã về Giám sát và phản biện xã hội của Ủy ban Mặt trận TQVN xã Kim Thạch...

THÔNG BÁO Tổ chức chương trình đối thoại giữa chủ tịch ủy ban nhân dân xã với thanh niên trên địa bàn xã năm 2023

THÔNG BÁO Tổ chức chương trình đối thoại giữa chủ tịch ủy ban nhân dân xã với thanh niên trên địa bàn xã năm 2023

Thực hiện công văn số 1903 ngày 31/10/2023 của UBND huyện Vĩnh Linh về V/v tiếp tục đẩy mạnh cải cách TTHC trong tiếp nhận, xử lý hồ sơ cho tổ chức, công...

Thực hiện công văn số 1903 ngày 31/10/2023 của UBND huyện Vĩnh Linh về V/v tiếp tục đẩy mạnh cải cách TTHC trong tiếp nhận, xử lý hồ sơ cho tổ chức, công...

THÔNG BÁO Kết quả cuộc thi “Tìm kiếm sáng kiến, giải pháp, mô hình đẩy mạnh cải cách hành chính huyện Vĩnh Linh năm 2023”

THÔNG BÁO Kết quả cuộc thi “Tìm kiếm sáng kiến, giải pháp, mô hình đẩy mạnh cải cách hành chính huyện Vĩnh Linh năm 2023”

Tuyên truyền nội dung kết quả tọa đàm 30.10.2023

Tuyên truyền nội dung kết quả tọa đàm 30.10.2023

Nâng cao hiệu quả cung cấp dịch vụ công liên thông

Nâng cao hiệu quả cung cấp dịch vụ công liên thông

Bài tuyên truyền cải cách hành chính tháng 10/2023

Bài tuyên truyền cải cách hành chính tháng 10/2023

BÁO CÁO Kết quả Hội nghị đối thoại của Chủ tịch UBND xã với Nhân dân trên địa bàn năm 2023

BÁO CÁO Kết quả Hội nghị đối thoại của Chủ tịch UBND xã với Nhân dân trên địa bàn năm 2023

 
THỦ TỤC HÀNH CHÍNH