Xem chi tiết bài viết - Xã Kim Thạch - Vĩnh Linh

Cải cách hành chính

THÔNG BÁO Tổ chức chương trình đối thoại giữa chủ tịch ủy ban nhân dân xã với thanh niên trên địa bàn xã năm 2023


Ngày cập nhật: Ngày cập nhật:  13:43, Thứ Ba, 26-12-2023

 

Thực hiện Kế hoạch số 55/KH-UBND ngày 10/11/2023 của UBND xã Kim Thạch về tổ chức Chương trình đối thoại giữa Chủ tịch UBND  với thanh niên trên địa bàn xã năm 2023. UBND xã thông báo nội dung cụ thể như sau:

1. Chủ đề: Xuất khẩu lao động - định hướng nghề nghiệp cho thanh niên trong con đường lập thân, lập nghiệp

2. Nội dung đối thoại:

- Trao đổi các thông tin về thực hiện cơ chế, chính sách đối với thanh niên.

- Trách nhiệm, thẩm quyền của các cơ quan, tổ chức có liên quan đối với quyền và lợi ích hợp pháp của thanh niên.

- Làm rõ vai trò, trách nhiệm của thanh niên theo Luật Thanh niên trong học tập, rèn luyện, lao động, tham gia phát triển kinh tế – xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

- Trao đổi, tiếp thu, giải trình những đề xuất, kiến nghị, khó khăn, vướng mắc của thanh niên trong công tác chuyển đổi số, phát triển kinh tế số và các vấn đề khác có liên quan theo thẩm quyền.

3. Hình thức đối thoại: Đối thoại trực tiếp.

4. Thời gian đối thoại: 13 giờ ngày 13/11/2023.

5. Thành phần:

- Chủ trì đối thoại: Chủ tịch UBND cấp xã.

- Thành phần tham dự Chương trình đối thoại: Đại diện Đảng ủy, HĐND xã; các tổ chức chính trị - xã hội; cán bộ, công chức xã có liên quan; thanh niên trên địa bàn .

BBT

CÁC TIN KHÁC
Thực hiện công văn số 1903 ngày 31/10/2023 của UBND huyện Vĩnh Linh về V/v tiếp tục đẩy mạnh cải cách TTHC trong tiếp nhận, xử lý hồ sơ cho tổ chức, công dân từ nay cho đến cuối năm 2023. (26/12/2023)
THÔNG BÁO Kết quả cuộc thi “Tìm kiếm sáng kiến, giải pháp, mô hình đẩy mạnh cải cách hành chính huyện Vĩnh Linh năm 2023” (26/12/2023)
Tuyên truyền nội dung kết quả tọa đàm 30.10.2023 (01/11/2023)
Nâng cao hiệu quả cung cấp dịch vụ công liên thông (01/11/2023)
Bài tuyên truyền cải cách hành chính tháng 10/2023 (01/11/2023)
BÁO CÁO Kết quả Hội nghị đối thoại của Chủ tịch UBND xã với Nhân dân trên địa bàn năm 2023 (26/12/2023)
QUYẾT ĐỊNH: Công bố danh mục dịch vụ công trực tuyến toàn trình và dịch vụ công trực tuyến một phần thực hiện tại UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Quảng Trị năm 2023 (06/11/2023)
Vĩnh Linh cơ bản hoàn thành nhiệm vụ CCHC năm 2023 (26/12/2023)
Tăng cường CCHC hướng đến sự hài lòng của người dân (26/12/2023)
Thay đổi tư duy, cách làm việc trong triển khai cải cách thủ tục hành chính (26/12/2023)

 
THỦ TỤC HÀNH CHÍNH