Xem chi tiết bài viết - Xã Kim Thạch - Vĩnh Linh

Cải cách hành chính

Thực hiện công văn số 1903 ngày 31/10/2023 của UBND huyện Vĩnh Linh về V/v tiếp tục đẩy mạnh cải cách TTHC trong tiếp nhận, xử lý hồ sơ cho tổ chức, công dân từ nay cho đến cuối năm 2023.


Ngày cập nhật: Ngày cập nhật:  13:49, Thứ Ba, 26-12-2023

 

Thực hiện công văn số 1903 ngày 31/10/2023 của UBND huyện Vĩnh Linh về V/v tiếp tục đẩy mạnh cải cách TTHC trong tiếp nhận, xử lý hồ sơcho tổ chức, công dân từ nay cho đến cuối năm 2023. UBND xã yêu cầu các bộ phận chuyên môn thực hiện các nội dung sau:

- Việc nâng cao tỷ lệ hồ sơ trực tuyến, hồ sơ 2 nhóm DVC liên thông, thanh toán trực tuyến, số hóa đầy đủ thành phần hồ sơ và kết quả giải quyết TTHC.

- Rà soát lại các chỉ số chấm điểm về cải cách TTHC để khẩn trương thực hiện nhằm cải thiện số điểm cải cách TTHC cuối năm 2023.

Nhiệm  vụ cải  cách  TTHC  những  tháng  cuối năm 2023 là rất  quan  trọng, UBND   yêu  cán bộ, công chức nghiêm túc tổchức thực hiện.

CÁC TIN KHÁC
THÔNG BÁO Kết quả cuộc thi “Tìm kiếm sáng kiến, giải pháp, mô hình đẩy mạnh cải cách hành chính huyện Vĩnh Linh năm 2023” (26/12/2023)
Tuyên truyền nội dung kết quả tọa đàm 30.10.2023 (01/11/2023)
Nâng cao hiệu quả cung cấp dịch vụ công liên thông (01/11/2023)
Bài tuyên truyền cải cách hành chính tháng 10/2023 (01/11/2023)
BÁO CÁO Kết quả Hội nghị đối thoại của Chủ tịch UBND xã với Nhân dân trên địa bàn năm 2023 (26/12/2023)
QUYẾT ĐỊNH: Công bố danh mục dịch vụ công trực tuyến toàn trình và dịch vụ công trực tuyến một phần thực hiện tại UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Quảng Trị năm 2023 (06/11/2023)
Vĩnh Linh cơ bản hoàn thành nhiệm vụ CCHC năm 2023 (26/12/2023)
Tăng cường CCHC hướng đến sự hài lòng của người dân (26/12/2023)
Thay đổi tư duy, cách làm việc trong triển khai cải cách thủ tục hành chính (26/12/2023)

 
THỦ TỤC HÀNH CHÍNH